lennuk

lennuk, õhust raskem õhusõiduk, lendab jõuseadme abil tekitatava tõstejõu toimel. Harilikult maandub lennuk maismaale (lennuväljale), aga võib laskuda ka veepinnale (vesilennuk) ja nii vee- kui ka maapinnale (amfiiblennuk). On väga erisuguse ehitusega lennukeid (nt partlennuk, vaidtiib, monoplaan, biplaan). Esimesi kõlblikke lennukeid ehitasid Orville ja Wilbur Wright (esmalend 1903).

VE, 2006