Aheru järv

Aheru järv, ka Kansi (Kantsi) järv, Suurjärv, asub Valgamaal, ta on Karula kõrgustikul suurim: 2,34 km2; sügavus kuni 7,4 m. Paikneb metsaste kuplite vahel. Rohketoiteline, Eesti parimaid kalajärvi. Peamised kalad: särg, latikas, nurg, kiisk, haug, koha, vähem ahvenat.

EE 12, 2003