ajaloo- ja kultuurimälestised

ajaloo- ja kultuurimälestised, muinsuskaitseseaduse kaitse all olevad kinnis- ja vallasmälestised, mis seostuvad ajaloos oluliste protsesside, sündmuste ja isikutega või millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, teaduslik või kultuuriline väärtus. 1. X 1993 asutati Muinsuskaitseamet, mis teostab mälestiste ja muinsuskaitsealade üle riiklikku järelevalvet ja peab kultuurimälestiste riiklikku registrit.

EE 12, 2003; VE, 2006