Akad

Akad, vanaaja linn Mesopotaamias (täpne asukoht teadmata). Linna järgi nimetati Akadiks ka Lõuna-Mesopotaamias Sumerist põhja pool olevat ala (hilisema Babüloonia põhjaosa). III aastatuhande algusest eKr elasid seal valdavalt idasemiidid – akadlased. 2350. aasta paiku eKr rajas Sargon I Akadi suurriigi, mis hõlmas ka Sumeri, Eelami ning Süüria ja Väike-Aasia alasid. Akadlased võtsid omaks rohkesti sealse kultuuri sugemeid. Umbes 2150 eKr purustasid Akadi Iraani aladelt Mesopotaamiasse tunginud gutid. Akadlaste mõjul semiidistus III aastatuhande lõpuks eKr kogu Lõuna-Mesopotaamia, seal sai valitsema akadi keel.

EE 1, 1985