aluspõhi

aluspõhi, geoloogias maapinnal avanevad või pinnakatte alla mattunud kivimid. Eesti aluspõhja moodustavad magma- ja moondekivimeist aluskord ning settekivimeist pealiskord.

VE, 2006