antiosake

antiosake, antud osakesega samasuguse massi, spinni, isospinni ja paarsusega, kuid võrdvastupidise laengu, veidruse ja magnetmomendiga osake. Antiosakesed on näiteks neutron ja antineutron. Kohtudes osake ja aasta annihileeruvad. Vaata ka elementaarosake.

VE, 2006