elementaarosake

elementaarosake, fundamentaalosake, alusosake, väikseim mateeriaosake (mikroosake), mis osaleb kõigis füüsikaprotsessides jagamatu tervikuna (nt elektron, neutriino ja footon). Võib muunduda teiseks elementaarosakeseks. Osakese ja selle antiosakese kohtumisel toimub annihilatsioon. Tänapäeval tuntakse üle 350 elementaarosakese, neid iseloomustavad mass, elektrilaeng, spinn, eluiga, paarsus, veidrus, sarm, ilu, tõde jm. Eristatakse leptonite, mesonite ja barüonide rühma, omaette on footon. Elementaarosakesi ja nende vastastikmõju uuritakse kiirendites.

VE, 2006