arest

arest, 1. Eestis kuni 30 ööpäeva kestev vabadusekaotuslik halduskaristus, mille määrab halduskohtunik. – 2. lühiajaline vabadusekaotuslik kriminaalkaristus (karistusseadustiku järgi ühest nädalast kahe kuuni). – 3. kaitsejõududes rakendatav distsiplinaarkaristus.

VE, 2006