asula

asula, asustatud koht, inimeste elukohti tähistav kogumõiste. Mitmes välisriigis, näiteks Indias, Rumeenias, Türgis, on asula väikseim halduslik arvestusüksus, teisal, näiteks Suurbritannias ja Prantsusmaal, nimetatakse asulaks ainult linnu, kuna hajusalt paiknevate elamurühmade elanikkonda arvestatakse territoriaalsete üksuste järgi.

Eestis eristatakse asustusüksustena linnalisi (linn, alev, alevik) ja maa-asulaid (küla).

EE 1, 1985; VE, 2006; muudetud 2012