atomistika

atomistika, aatomiõpetus kõige laiemas tähenduses. Uurib peamiselt aatomituuma ja elementaarosakesi.

Filosoofias õpetus, mille kohaselt reaalsus koosneb muutumatutest algosakestest (aatomitest) ja tühjusest. Atomistika arengus eristub 4 põhijärku: antiikmaterialistide atomistika, 17.–18. sajandi mehaaniline atomistika, 19. sajandi keemiline atomistika ja nüüdisaegne füüsikaline atomistika.

VE, 2006