basiilika

basiilika, tavaliselt pikliku põhiplaaniga, samba- või piilariridadega löövideks jaotuv hoone, mille kesklööv on külglöövidest tunduvalt laiem ja nii palju kõrgem, et saab valgust külglöövide katusest kõrgemal paiknevaist aknaist. Võrdle kodakirik.

VE, 2006