kodakirik

kodakirik, mitmelööviline kirik, mille kesklööv ja külglöövid on harilikult ühekõrgused ja ühise katuse all. Võrdle basiilika.

VE, 2006