Berg, Eiki

Eiki Berg (13. I 1970 Tartu), geograaf ja politoloog, filosoofiadoktor geograafia alal (1999, Tartu Ülikool). Inseneri ja stomatoloogi poeg. 

Lõpetas 1993 geograafina Tartu Ülikooli (TÜ). Täiendanud end Uppsalas (1992), Århusis (1996–98) Oslos (1997–98) ja Kopenhaagenis (1999). Olnud 1993–95 Eesti Rahva Muuseumis teadur ja samal ajal TÜ lektor ning 1993–96 Eesti Kõrgema Kommertskooli lektor, 1997–98 Eesti Diplomaatide Kooli külalislektor, aastast 1996 on TÜ politoloogiaosakonna õppejõud (2000–04 dotsent, aastast 2004 professor), 1999–2001 oli politoloogia osakonna juhataja, 2000–02 Euroopa kolledži magistriprogrammi juht, 2001–03 sotsiaalteaduskonna prodekaan, 2003–04 Euroopa Parlamendi vaatleja, 2003–04 Riigikogu X koosseisu liige, 2004 Euroopa Parlamendi liige ja 2006–09 sotsiaalteaduskonna dekaan.

Uurinud etnoregionaalseid liikumisi, riikide piire ja piirialasid, halduskorraldust ning geopoliitikat ajas ja ruumis; peamiselt rahvusriikide, rahvusvaheliste korporatsioonide, regionaalsete majandusblokkide ja maailmalinnade osa maailmamajanduses; valimiskäitumise geograafilisi malle ja regionaalseid parteisid ning Balti-Vene suhteid Euroopa integratsiooni kontekstis. Eiki Berg on mitme erialase ajakirja toimetaja ja toimetuskolleegiumi liige ning viljakas autor.

Töid

  • Common Border. Shared Problems (1997, toimetaja)
  • Geopoliitika (1998)
  • National interests and local needs in a divided Setumaa: behind the narratives. – Curtains of iron and gold: reconstructing borders and scales of interaction (1999)

Organisatsiooniline kuuluvus

EE 14, 2000; ETeadBL 1, 2000; muudetud 2011