Bloomfield, Leonard

Leonard Bloomfield [blu:mfi:ld] (1887–1949), USA keeleteadlane. Uurimusi üldkeeleteaduse alalt ja indiaani keelte kohta. Deskriptiivse lingvistika rajajaid.

VE, 2006