CERN

CERN (pr Organisation Européen pour la Recherche Nucléaire ’Euroopa Tuumauuringute Keskus’, endine nimetus Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, sellest tuleneb praegu kasutatav akronüüm), maailma suurim osakestefüüsika uurimiskeskus. Asutatud 1954 Šveitsis Genfi lähedal., liikmesriike 20 (2005), töötajaid 3000, külalisteadlasi umbes 6500, sealhulgas Eesti teadlasi, kes osalevad suure hadronite kollaideri (Large Hadron Collider, LHC) CMS-i (Compact Muon Solenoid) katse ettevalmistamises. 1990. aastail pani sir Timothy Berners-Lee CERN-is aluse veebile. 2006 valmiva LHC-ga tehtavate katsete üks eesmärke on tekitada kvark-gluuonplasmat, sellist aine olekut, mis võis olemas olla Universumi alghetkel vahetult pärast Suurt Pauku.

VE, 2006