dispersioon

dispersioon, hajumine, hajutatus.

  • Füüsikas 1. füüsikalise suuruse olenevus sagedusest. – 2. valguse dispersioon, nähtava valguse lahutamine spektriks (erineva lainepikkusega osadeks) näiteks prisma abil; üldisemalt aine murdumisnäitaja olenevus elektromagnetkiirguse lainepikkusest.
  • Keemias 1. ühe aine pihustatus teises. – 2. keemiliste elementide jaotus maakoores.
  • Matemaatikas, statistikas juhusliku suuruse hajuvuse mõõt; võrdub selle suuruse keskväärtuse suhtes arvutatud hälvete ruutude keskväärtusega.

VE, 2006