Dokutšajev, Vassili

Vassili Vassiljevitš Dokutšajev (1. III 1846 – 8. XI 1903), Vene mullateadlane, geoloog ja geograaf. Oli 1883–92 professor Peterburis, 1892–95 Novaja Aleksandria (praegu Puławy, Poolas) põllumajandusinstituudi direktor. Rajas mulla tekke ja arengu õpetuse, andis mulla teadus­liku määrangu, koostas esimese muldade liigi­tuse ning muldade kaardistamise ja hindamise alused, avastas muldade paiknemise horison­taalse ja vertikaalse tsonaalsuse (mullageograafia), esitas põuaste stepialade ümberkujun­damise ja erosioonivastaseid abinõusid. Korraldas mullastiku uurimiseks rohkesti ekspedit­sioone, sh Eestisse – 1876 Narva ja 1881 Haapsalu ümbrusse, Dokutšajevi teaduslik tegevus tõi talle ülemaailmse tunnustuse.

Venemaa Teaduste Akadeemia pre­siidium annab aastast 1946 Dokutšajevi-nimelist kuldmedalit ja preemiat.

Töid

  • Русский чернозем (1883)
  • Наши степи прежде и теперь (1892)
  • К уче­нию о зонах природы (1899)

Kirjandus

  • I. ja L. Krupenikov. Vassili Vassiljevitš Dokutšajev. Tallinn, 1951

EE 2, 1987; muudetud 2011