Eesti Geenikeskus

Eesti Geenikeskus, Sihtasutus Geenikeskus, 1999 Tartus 34 eraisiku rajatud asutus, mille eesmärk on edendada Eestis geeni- ja biotehnoloogiat. Toetab biotehnoloogiaalast teadustööd ning informatsiooni ja teadmiste vahetamist, organiseerib arendustegevust ja korraldab koolitusüritusi. Geenitehnoloogia valdkonna üliõpilaste ja teadurite akadeemilist tegevust toetab 2001 asutatud Artur Linnu Geenitehnoloogia Stipendiumifond.

EE 12, 2003