Eesti Lennuakadeemia

Eesti Lennuakadeemia, 1993 asutatud rakenduskõrgkool, kandis nime Tartu Lennukolledž, praegune nimi aastast 2008. Eesti Lennuakadeemias õpetatakse lennuliiklusteenindust, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamist, lennuki ja kopteri juhtimist, lennundusettevõtte juhtimist ja õhusõiduki hooldust. Akadeemias õpetavad Eesti ja välisriikide lennundusettevõtetes ning kõrgkoolides töötavad spetsialistid, tagades Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) ja Euroopa Lennuohutusameti (EASA)  nõuetele vastava koolituse. Õppekeskused paiknevad Tartus Tähtvere teaduslinnakus ja Ülenurmes. 2010/11. õa õppis Eesti Lennuakadeemias 320 üliõpilast.

Eesti Lennuakadeemia rektorid: 1993–2009 Villu Mikita, 2009. aastast Jaan Tamm.

EE 12, 2003; muudetud 2011