Eestimaa Päästmise Komitee

Eestimaa Päästmise Komitee, Päästekomitee, Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu vanematekogu ja kubermanguvalitsuse koosolekul 19. II 1918 moodustatud erakorraliste volitustega organ, mille ülesanne oli Eesti demokraatliku vabariigi väljakuulutamine ja päevakohaste küsimuste lahendamine. Päästekomiteesse kuulusid Konstantin Päts, Jüri Vilms ja Konstantin Konik. Avaldas 24. veebruaril Eesti iseseisvuse manifesti, milles Eesti kuulutati demokraatlikuks vabariigiks. Lisaks manifestile avaldas Päästekomitee 5 päevakäsku, millega kuulutati kehtetuks kõik nõukogude võimu kehtestatud aktid ja kutsuti demokraatlikult valitud omavalitsusi jätkama oma tööd. Päästekomitee nimetas ametisse Eesti Ajutise Valitsuse. Kui valitsus pandi ametisse, lõpetas Päästekomitee 25. II 1918 oma tegevuse.

EE 12, 2003