elementaarlaeng

elementaarlaeng, tähis e, väikseim positiivne või negatiivne elektrilaeng; e=1,602·10–19 C. Elementaarosakeste elektrilaeng on enamasti +e või –e, liitosakeste oma e täisarvkordne, kvarkidel e/3 täisarvkordne.

VE, 2006