Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit

Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit (lühendatult Eesti EKB Koguduste Liit; ingl Union of Free Evangelical and Baptist Churches of Estonia), Eestis tegutsenud baptistide, evangeeliumi kristlaste, nelipühilaste, priilaste ja vabakoguduse liit, Eesti Evangeeliumi Kristlaste Vabausuühingute Liidu ja Eesti Baptisti Usuühingute Liidu õigusjärglane.

Liidu eelkäiad Eesti Baptisti Liit (esimesed kogudused 1884, 1940. aastal 7500 liiget), Eesti Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduste Liit (loodud 1936, 1940. aastal 3000 liiget), Eesti Jeesuse Kristuse Evangeeliumi Usuühingute Liit ehk priilased (esimene kogudus 1882, 1940. aastal 2000 liiget) liideti 1945 Eesti Evangeeliumi Kristlaste-Baptistide Koguduste Liiduks ning ühendati Evangeeliumi Kristlaste-Baptistide Üleliidulise Nõukoguga. Eesti EKB Koguduste Liit rajati 1989 senise liidu järjepidevusel.

Liidul on Kõrgem Usuteaduslik Seminar (selle eelkäija Eesti Baptisti Jutlustajate Seminar asutati 1922 Keilas, kool suleti 1940, taasavati 1989 Tallinnas, aastast 1994 Tartus), sotsiaaltöö keskus Sõbra Käsi (asutatud 1991), noorsootöö keskus, kord kuus ilmub väljaanne Teekäija (asutatud 1904). 2011. aastal oli EKB Liidus 83 kogudust 6057 liikmega, pühapäevakooli lapsi 936, teismelisi 329, noori 552.

Loodud 2013