Evangeeliumi Kristlaste Vabakogudus

Evangeeliumi Kristlaste Vabakogudus, Tallinna ärkamisliikumisest 1905 ja Sinise Risti tööst alguse saanud vabakogudus. Aastast 1945 Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidus.

VE, 2006