garnison

garnison, alaliselt või ajutiselt asulas või mujal piiritletud alal paiknevad kaitseväeasutused ja sõjaväeosad; kindluse või kaitseehitise väeosa.

VE, 2006