germanistika

germanistika, germaani filoloogia, germaani rahvaste keeli, kirjandust ja kultuurilugu, kitsamas mõttes saksa keelt ja kirjandust käsitlev filoloogia valdkond.

VE, 2006