hüdroloogia

hüdroloogia (<hüdro- + kr logos 'õpetus'; ingl hydrology, vn гидрология), teadus, mis uurib Maa hüdrosfääri, selles kulgevaid protsesse ning hüdrosfääri ja seda ümbritseva keskkonna vastastikust mõju. Hüdroloogia põhiülesanded on looduses toimuva veeringe ning inimtegevuse ja veeringe vastastikuse mõju uurimine, hüdroloogiliste elementide (veeseisu, -hulga ja -temperatuuri) analüüsimine nii üksikveekogudes kui kogu Maal tervikuna, veekogudes toimuvate füüsikaliste protsesside (aurumise, hoovuste, lainetuse jm) uurimine ning nende toimumise seaduspärasuste kindlakstegemine, veevaru seisundi ja ratsionaalse kasutamise hindamine ja prognoosimine.

Hüdroloogia jaguneb okeanograafiaks ja siseveekogude hüdroloogiaks (hüdrograafia laiemas tähenduses), viimane hõlmab potamoloogia, limnoloogia, glatsioloogia ja sooteaduse. Põhjavett uurib hüdrogeoloogia.

EE 3, 1988; MerLe, 1996; VE, 2006; muudetud 2011