potamoloogia

potamoloogia (<kreeka potamos 'jõgi'), jõeteadus, siseveekogude hüdroloogia haru, mis uurib jõgede paiknemist ja kujunemist, jõgedes toimuvaid füüsikalisi, geomorfoloogilisi, hüdrobioloogilisi jt protsesse, nende koosmõju ja kulgu.

EE 7, 1994