hageja

hageja, füüsiline või juriidiline isik, kes esitab oma eeldatavate õiguste ja vabaduste kaitseks kohtule tsiviilnõude (hagi) ning esineb protsessiosalisena kostja vastu.

VE, 2006