Hang, Vaike

Vaike Hang (aastani 1965 Soobik; 26. VIII 1932 Tõstamaa vald), geoloog, teadusloolane ja looduskaitsja, geograaf Endel Hangu abikaasa, geoloog Tiit Hangu ema. Lõpetas 1956 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ). Olnud 1957–66 ENSV Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni laborant ja TRÜ-s õppeülesandetäitja, 1966–69 TRÜ geoloogiakateedri röntgenstruktuurianalüüsi labori teadur ja 1969–73 insener, 1973–74 Eesti Looduseuurijate Seltsi vanembibliograaf, aastast 1974 Eesti Põllumajandusülikooli zooloogia ja botaanika instituudi insener ja aastast 2005 Eesti Maaülikooli bibliograaf ning aastast 1985 Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni teadussekretär. Avaldanud artikleid kodu-uurimise ja looduskaitse ajaloo alalt, koostanud loodusteadlaste (sh Gustav Vilbaste, Eerik Kumari, Herbert Viidingu ja Endel Varepi) juubelitrükiseid. Korraldanud Tartus Baeri majas ja mujal looduskaitse ajaloo ja loodusteadlaste kohta näitusi. Mõõdistanud suuri rändrahne ja võtnud osa Eesti ürglooduse raamatu andmebaasi koostamisest. Teinud kaastööd Eesti Rahva Muuseumile. Kaardistanud (aastast 1980) Tõstamaa kihelkonnas 47 küla taluhooned (1021 elupaika), sedeldanud Emakeele Seltsile 10 700 kohanime ja kogunud Eesti Kirjandusmuuseumile rahvapärimusi. Olnud Tõhela kodukohapäevade algatajaid (aastast 1984) ja näituste korraldajaid ning Tõhela muuseumi asutajaid (2000) ja juhatuse liige. Aastast 1985 Eesti Rahva Muuseumi teeneline korrespondent (aastast 2001 aukorrespondent), 1994–98 Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi asutajaliige ja juhatuse liige.

Eerik Kumari looduskaitsepreemia (1998) ja looduskaitse kuldmärk (2010).

Töid

 • Dr. Gustav Vilbaste looduskaitsetegelasena. – Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VI (1986)
 • 45 aastat Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni. – Linnade haljastud ja nende kaitse (2001)
 • Eerik Kumari teaduslik arhiiv. – Mullakaitse probleeme Eestis (1992)
 • Viruna asundusküla (1996)
 • Teoste küla mälestustes (1998)
 • Kiraste küla (2000)
 • Leelaste küla (2002)
 • Alu küla (2004)
 • Häidaste küla (2006)
 • Männikuste küla (2008)

Kirjandus

 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000
 • Eesti geoloogia. Biograafiline teatmik. Tallinn, 1995

EE 14, 2000; ETBL, 2000; muudetud 2011