Hollingersi (Liisi) talu

Hollingersi talu peremärgid. N. tähendab Põhja- ja S. Lõuna-Hollingersi (Holla) talu

Hollingersi (Liisi) talu asub Ruhnu saarel Ruhnu küla keskosas. 20. sajandi alguseni oli Hollingersi üks kolmest jagamata talust Ruhnus. Jagunes 1930. aastatel Põhja-Hollingersi (numbriga 10) ja Lõuna-Hollingersi (ka Holla) talu (numbriga 35). Kultuurimälestisena kaitse all olevad hooned on Holla poole peal. Pikkmaja asub talukompleksi põhjaosas, kirikute juurde suunduvast külavaheteest u 50 m põhja pool. Pikkmaja asetseb ida-lääne suunaliselt, esifassaadiga lõuna suunas (pikkus 22,88 m, laius 6,8 m). Tõenäoliselt 19. sajandi II poolel ehitatud hoone on Korsi pikkmaja kõrval teine suures osas originaalkujul säilinud Ruhnule iseloomulik rehielamu. Alles on originaalseid akna- ja ukseavasid ning muid fassaadidetaile. Ka siselahendus suures osas algupärane.

Kultuurimälestistena on kaitse all ka verandaga elamu ja ait (mõlemad 1930. aastatest). Ait on tüüpilise Ruhnu rõhtpalkhoone, mida iseloomustab avatud räästaalune. Aidal on 2 kambrit, millest lõunapoolset kasutati magamisaidana, sellel on 2 ristküliku-kujulist kahese ruudujaotusega akent, laiadest plankudest põrand ja käsitsihööveldatud laudadest lagi. Põhjapoolses kambris hoiti erinevaid tarbeesemeid. Hoone toetub nurkades suurtele maakividele. Hoone viilkatust on algselt suure tõenäosusega katnud õled.

Esimesed teated talu kohta on aastast 1624, kui selle ostis Hans Tönnesson Holmer (Hollingers).

Talus tegutseb Liise Talu turismitalu.

Hollingersi (Liisi) talu pikkmaja

Hollingersi (Liisi) talu elumaja

Liise talu ait

Välislingid

Loodud 2013