Ruhnu puukiriku klaasimaalid

Kristus ristil. Hans Homodt (1621)

Ruhnu puukiriku vanimad klaasimaalid on pärit 17. sajandist ja kuuluvad Eesti klaasikunstiajaloo vanimate ja väärtuslikemate hulka. Viie 17. sajandi maali originaalid asuvad 1944. aastast Stockholmi Ajaloomuuseumis (Historiska Museet). Praegu on kirikus 1998 Eesti Kunstiakadeemia klaasiosakonna üliõpilaste, õppejõudude-klaasikunstnike Eve Koha ja Mare Saare osalusel ja juhendamisel valmistatud koopiad. 

Vanim maalitud ovaal kujutab Kristust ristil. Sellel on tekst „Hans Homodt 1621”, teada olevalt on aasta 1621 tolle Ruhnu kirikuõpetaja surmadaatum. Maalitud ovaal on vanem kui 1644. aastal valminud puukirik, mis tähendab, et väärtuslik klaasovaal toodi sinna varasemast kirikust. Kirikuhoonest vanema klaasimaali „Kristus ristil” esmane asukoht oli väikesel neljakandilisel idaaknal, mis arvatavasti 1859. aasta paiku suleti laudisega; klaasimaal paigutati samal ajal juurde ehitatud käärkambri aknale. Koopia asub koori idakülje lõunapoolsel aknal.

Teise pastori ovaalil on kujutatud Noa laeva ja sellel on tekst „Ambernus Mauraeus Pastor auf Ruhnen 1650”. Koopia asub koori lõunaaknal, kus on ka inglikujutisega klaasimaa, millel on nimi Caspar Behrens, kes oli Ruhnu jõukas talumees. Kahel maalingul on kujutatud purjepaati, milles istub kaks meest. Ühe maalingu alt võib lugeda nime Mattias Bulder, teiselt Iurgen Bulder, need mehed esindavad tuntud Ruhnu suguvõsa. Mõlemad maalitud ovaalid on aastast 1650 ja koopiad asuvad pikihoone lõunakülje lääneaknal.

Lisaks on pikihoone lõunakülje idaaknal koopiad 17. sajandi klaasimaalist, millel inglikujutise all on nimi Hinrich Elderbusch (originaal hävinud) ja 19. sajandi graveeringust „Peter Deuskas. X. 1884”.

1998 valmistati kooriruumi põhjakülje idapoolsele aknale vitraaž rootsikeelse pühakirjasalmiga „Där är Guds lamm som tar bort världens synd” („See on Jumala Tall, kes võtab ära maailma patu!”) ja pikihoone põhjakülje lääneaknale kahelisklaasist graveering „Lammet tillhör lovsången H.-J. R. pastor på Runö. 1996” („Tallele olgu kiitus. H.-J. R. Ruhnu pastor. 1996.”). Kujutise kavandi autor on Ruhnu koguduse õpetaja Harry-Johannes Rein.

Ambernus Mauraeus

Caspar Behrens

Mattias Bulder

Kirjandus

  • E. Koha. Kahest Tallinna Piiskopliku Toomkiriku 17. sajandi klaasimaalist. – Renovatum Anno 2012

Välislink

Loodud 2013