Ilus, Ants

Ants Ilus (16. V 1926 Tartu – 15. XI 2008 Tartu), loomakasvatusteadlane, Elmar Ilusa poeg, põllumajandusdoktor (1975, kinnitatud 1976), professor (1979). Lõpetas 1948 Tartu Riikliku Ülikooli agronoomina. Töötas 1949–94 Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudis teadurina (sh 1961–65 veisekasvatusosakonna juhataja, 1965–76 põllumajandusloomade söötmise sektori juhataja, 1976–87 teadusdirektor), aastast 1994 oli Eesti Põllumajandusülikooli emeriitprofessor. Uurimusi põllumajandusloomade söötmise ja söötade kohta. Rajanud Sõrve poolsaarele oma Torgu suvekodusse ligi 600 puu ja põõsaliigiga dendraariumi. Aastast 1995 Tartu Jaani koguduse juhatuse esimees.

Eesti NSV teeneline teadlane (1978).

Nõukogude Eesti preemia 1977.

Töid

  • Eesti söötade keemiline koostis ja toiteväärtus (1957, koos A. Muugaga)
  • Veiste piimarasvasus ja selle tõstmise võimalusi (1957)
  • Söötade keemilise koostise ja toiteväärtuse tabelid (1974, koos Ü. Olliga)

Kirjandus

  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000
  • In memoriam Ants Ilus. – Postimees, 20. november 2008

Välislink

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000; muudetud 2011