Muuga, August

August Muuga (27. VIII 1902 Kadaja küla, Rasina vald – 7. XI 1992 Tartu), loomakasvatusteadlane, põllumajanduskandidaat (1946); väiketaluniku poeg. Lõpetas 1928 Tartu Ülikooli, töötas sealsamas 1926–29 assistendina ja 1940–51 õppejõuna (1940–44 Tartu Ülikooli loomakasvatusinstituudi ja ühtlasi loomakasvatuskatsejaama juhataja, 1944–51 Tartu Riikliku Ülikooli kateedrijuhataja), oli 1931–40 Põllutööministeeriumi loomakasvatusnõunik, 1951–76 Eesti Põllumajanduse Akadeemia põllumajandusloomade söötmise kateedri juhataja (aastast 1962 professor) ja 1947–52 ühtlasi Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi sektorijuhataja. Toimetas 1941 ajakirja Nõukogude Agronoomia. Uurinud põllumajandusloomade söötmist, pidamist ja aretust. 1935–40 Agronoomide Koja juhatuse liige.

ENSV teeneline teadlane (1965).

Töid

  • Üldine söötmisõpetus (1946, 2. trükk I osa 1963, II osa 1965)
  • Veiste söötmine (1947, koos Ülo Olliga 1978)
  • Eesti söötade keemilise koostise ja toiteväärtuse tabelid (1954, koos Ants Ilusaga 1957)
  • Piimakarja söötmine teaduslikule alusele. Talvise söötmise korraldamise teaduslikke lähtekohti ja uued söötmisnormid (1962)
  • Loomakasvatuse areng Eesti Vabariigis (1991)

Kirjandus

  • In memoriam. August Muuga. – Postimees 11. XI 1992
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 2. köide. Tallinn, 2005

EE 14, 2000; ETeadBL, 2005 (Ü. Oll)