Jeesus Kristus

Jeesus Kristus (umbes 7–4 eKr – umbes 27–33 pKr), kristluse rajaja. Sündis Petlemmas, elas nooruses Naatsaretis. Pärast seda, kui Johannes oli ta umbes 30-aastasena ristinud, hakkas ta kuulutama sõnumit Jumalariigist. Jeruusalemma preesterkonna nõudel vangistati ja löödi Kolgatal risti. Tema elust jutustavad Uue Testamendi 4 evangeeliumi. Ristiusus on Jeesus Jumala Poeg, kes sai inimeseks, et oma õpetuse, elu ja surmaga lunastada inimkond patust ja saatana meelevallast.

Kristus on Jeesuse tiitel, mis on heebrea sõna māšīah (’salvitu’) kreeka vaste.

VE, 2006