kõlbeline kasvatus

kõlbeline kasvatus, isiksuse kõlblusteadvuse ja kõlbelise käitumise sihipärane kujundamine ühiskonna kõlbelisest ideaalist lähtuvalt. Kõlblusteadvus väljendub kõlbelise valiku olukorras, hea ja kurja (halva) vahel valimises, inimlikus mure- või süütundes teisele võimaliku kahju tekitamise pärast (ära tee teisele seda, mida endale ei soovi).

VE, 2006