Kõmsi

Kõmsi kivikalme

Kõmsi, küla ja Hanila valla keskus Läänemaal, asub 10 kilomeetrit Virtsust kirdes Risti maantee ääres Karuse lähedal. 159 elanikku (2000). Lasteaed-algkool (2002/03. õa 50, 2009/10. õa 23 õpilast), rahvamaja ja raamatukogu. Kõmsi lähedal Massu tee ääres töötas aastani 1978 Uue-Virtsu õigeusu kirik, kirikust loodes on kalmistu. Kirikust umbes 200 meetrit loodes ja läänes asuvad kaks varase rauaaja Kõmsi tarandkalmet, 11.–13. sajandi põletusmatustega kalmistu ja muinaspõldude jäänuseid. Kaevatud 1914, 1969–72, 1979, 1981.

Uue-Virtsu oli varem Virtsu kõrvalmõis, eraldus ajavahemikus 1765–82.

VE, 2006; muudetud 2011