kirurgia

kirurgia, arstiteaduse ja veterinaaria vanimaid harusid, käsitleb eelkõige lõikusega (kirurgilise operatsiooniga) ravimist. Kirurgia alal töötav arst on kirurg.

VE, 2006