kohtuaste

kohtuaste, astmelisse kohtusüsteemi kuuluv, teiste kohtuasutuste suhtes kõrgem või madalam kohus. Eestis on kolmeastmeline kohtusüsteem: õigust mõistavad esimeses astmes maa-, linna- ja halduskohtud, teises astmes ringkonnakohtud ning kõrgeimas astmes Riigikohus.

VE, 2006