kohtulahend

kohtulahend, kohtumenetluse tulemusena tehtav, asja sisuliselt lahendav otsus.

VE, 2006