kultiveerimine

kultiveerimine, harimine; kultuurseks muutmine; viljelemine.

  • Metsanduses metsakultuuri rajamine.
  • Põllumajanduses 1. kultuurtaimede viljelemine. – 2. mullaharimine kultivaatoriga. Mullaharimisel muld kobestatakse, õhutatakse, segatakse ja murendatakse, umbrohujuured lõigatakse läbi või eemaldatakse, põllupind tasandatakse ning väetis segatakse mul­laga. Eristatakse laus- (töödeldakse kogu põllu pind) ja reaskultiveerimist (taimeridadevaheline kultiveerimine ehk vaheltharimine), külvieelset, külviaegset (kultivaatorkülvikuga), külvijärgset (reaskultivaatoriga) ja koristusjärgset (tüükultivaatoriga) kultiveerimist. Külvieelselt kultiveeritakse harilikult kuni 10 cm, koristusjärgselt 25–45 cm sügavu­selt. Mulla veemahutavuse suurendamiseks kulti­veeritakse ka mulla tihenenud aluskihte (sügav- ehk süvakultiveerimine, töösügavus kuni 60–80 cm).

Välislink

VE, 2006; EME 1, 2008 (A. Reintam)