kultuurautonoomia

kultuurautonoomia, rahvusvähemuse omavalitsusliku organiseerimise vorm, mis annab talle õiguse iseregulatiivseks kultuuritegevuseks, ilma et riigiorganid sellesse sekkuksid, ja tagab rahvusrühma püsimise ning arengu. Kultuurautonoomia tähtsaimad tunnused on kultuuromavalitsusasutuste olemasolu, rahvusvähemuskeelne asjaajamine ja kooliharidus. Eestis kehtestati kultuurautonoomia 1925 rahvusvähemuste kultuuromavalitsuse seadusega ja see sai rahvusvaheline tunnustuse. Selle järjepidevust kehastab praegune keeleseadus.

VE, 2006