Wright, Orville ja Wilbur

Orville ja Wilbur Wright [rait] (1871–1948 ja 1867–1912), USA lennukikonstruktorid, vennad, lennunduse pioneerid. Ehitasid 1903 esimese juhitava sisepõlemismootoriga lennuki.

VE, 2006