Looduse kalender

Looduse kalender, ilmus 1962–65, 1967–77 ja 1979 Eesti Looduseuurijate Seltsi ning 1966, 1978 ja 1980–83 kirjastuse Valgus väljaandel, oli mõeldud laiale avalikkusele. Kalendris on avaldatud artikleid ja andmeid fenoloogia, jahihooaegade, kalapüügi, metsakahjurite tõrje ja muu sellise kohta, lisaks teadusuudiseid ja lühiartikleid mitmelt elualalt. Koostajad: Vambola Maavara, Ilmar Kask, Viktor Masing, Heinrich Veromann, Olav Renno ja Ain Raitviir. Trükiarv 10 000–50 000. Mitmesuguseid loodusteemalisi kalendreid on välja andnud ka teised asutused ja organisatsioonid.

EE 12, 2003