Luther, Martin

Martin Luther [luter] (1483–1546), Saksa usureformaator. Avaldas 1517 95 teesi, milles arvustas katoliku kiriku ebakohti (sh indulgentside müüki). Algatas Saksamaal usupuhastuse ja juhtis seda oma surmani. 1529 avaldas katekismused, 1534 Piibli tõlke saksa keelde.

VE, 2006