mõõtkava

mõõtkava (inglise chart scale, vene масштаб карты), kaardimõõt, mastaap, joonisel, plaanil või kaardil oleva lõigu pikkuse ja sama lõigu tegeliku pikkuse suhe.

  • Arvmõõtkava – mõõtkava numbriline väljendus, näiteks 1:2, 1:100 (vähendus, arv 1 on vasakul) või 2:1, 50:1 (suurendus, arv 1 on paremal). Plaanil lisatakse arvmõõtkavale täht M (näiteks M 1:5000).
  • Joonmõõtkava – mõõtkava graafiline väljendus, skaala, millele on märgitud selle jaotustele looduses vastavad pikkused. Suurema graafilise täpsuse saa­vutamiseks kasutatakse põikmõõtkava.

Mõõtkava võib kirjutada plaanile ka sõnadega (näiteks ühele sentimeetrile plaanil vastab 10 meetrit maastikul, s.o M 1:1000).

Mõõtkava merenduses

Merenduses kasutusel oleval merekaardil mõõtkava geograafilise laiuse muutumisega muutub, seetõttu nimetatakse merekaardi mõõtkava antud punktis erimõõduks. Kaardi erimõõtude keskmist nimetatakse peamõõduks, see on toodud merekaardi tiitlis kindla paralleeli kohta arvmõõtkavana või joonmõõtkavana (näiteks plaanidel). Üleminekul arvmõõtkavalt joonmõõtkavale meremiilides tuleb arvmõõtkava nimetaja jagada arvuga 185 200. Näiteks arvmõõtkava 1:200 000 vastab joonmõõtkavas 1,08 meremiilile ühes sentimeetris. Mida suurem on arvmõõtkava nimetaja, seda väiksem on merekaardi mõõtkava.

VE, 2006; EME 2, 2009; MerLe, 1996; muudetud 2011