Maaelu Edendamise Sihtasutus

Maaelu Edendamise Sihtasutus, lühend MES, siht­asutus, mille ülesanded on võlakohustuste tagamine, laenamine, toetuste andmine ja maaelu maine kujun­damine. MES-i tegevus algas 1993. aastal, kui asutati Põllumajanduse ja Maaelu Krediteerimise Fond, mille üles­anne oli maaettevõtjatele soodustingimustel laenude andmine. 1997 loodi laenude tagamiseks Maaelu Laenude Tagamise Sihtasutus. 2001 ühinesid siht­asutused MES-iks.

EME 2, 2009; muudetud 2011