mandaat

mandaat, õigusteaduses volitus, käsund, volikiri, esindava isiku volitusi tõendav dokument. Riigiõiguses on mandaat esinduskogu liikmele valijate poolt antud volitus esindada ja kaitsta nende huve. Eristatakse imperatiivset ja vaba mandaati: esimesel juhul sõltub esinduskogu liige oma valijate korraldusest, teisel juhul aga mitte. Eesti Vabariigi Riigikogu liige ei ole mandaadiga seotud.

VE, 2006