mandriliustiku servamoodustised

mandriliustiku servamoodustised, mandriliustike serva lähedal moodustunud setted ja pinnavormid. Erista­takse mandriliustiku esiosas asetsevaid (näiteks otsamoreenid ja põikoosid), jääservaeesseid (näiteks sandurid ja liustikujõedeltad) ja -taguseid mandriliustiku servamoodustisi (paljud neist pikioosid ja mõhnad). Mandriliustiku servamoodustiste pikkus võib olla sadu ja tuhandeidki kilomeetreid (näiteks Pomorze ja Luuga mandrijää servamoodustised).

Eestis on selgekujulisimad Haanja, Otepää, Pandivere ja Palivere mandrijää servamoodustiste vöönd.

EE 12, 2003; VE, 2006