meetod

meetod, kavakindel toimimisviis, et saavutada teatud eesmärk, inimtegevuse organiseerimise viise. Püsivalt tulemuslik on meetod, mis põhineb tegevuse või tunnetuse objektis toimivate seaduste tundmisel. Oluline on meetod teadustunnetuses, kus eristatakse filosoofilisi, üld- ja eriteaduslikke meetodeid.

VE, 2006