mugul

mugul, juure või varre lihakas toitainerohke paksend. Juuremugulad on näiteks daalial, varremugulad kartulil. Mugulatega taimed paljunevad.

VE, 2006